Luxe Smoke Vase

$ 15.00

Elegant and luxurious smokey black vase.

Dimensions: 12" tall